Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Bieszczadzkie Dni

Neurologiczne

map-marker Transmisja konferencji online

calendar3 18-19 listopada 2020 r. (środa - czwartek)

 

Program ramowy konferencji - transmisja online

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne Organizatorzy podjęli decyzję o organizacji konferencji w formie transmisji online.

 

Środa, 18 listopada 2020 r.

17.40 – 17.50 Blok reklamowy I

17.50 – 19.10 Otwarcie konferencji, sesja I. Udar  mózgu – problemy ostrego okresu

19.10 – 19.30 Sesja sponsorowana

19.30 – 19.40 Blok reklamowy II

19.40 – 20.50 Sesja II. Stwardnienie rozsiane

20.50 – 21.00 Podsumowanie pierwszego dnia

 


Czwartek, 19 listopada 2020 r.

17.40 – 17.50 Blok reklamowy III

17.50 – 19.10 Sesja III. Padaczka – współczesna diagnostyka i terapia

19.10 – 19.30 Sesja sponsorowana

19.30 – 19.40 Blok reklamowy IV

19.40 – 20.50 Sesja IV. Choroby układu pozapiramidowego

20.50 – 21.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie.

Wykłady sponsorowane zostaną opisane nazwą firmy w programie końcowym, po podpisaniu umów sponsorskich