Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Bieszczadzkie Dni

Neurologiczne

map-marker Transmisja konferencji online

calendar3 18-19 listopada 2020 r. (środa - czwartek)

 

Program konferencji - transmisja online

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne Organizatorzy podjęli decyzję o organizacji konferencji w formie transmisji online.

 

Środa, 18 listopada 2020 r.

 

17.30 – 17.40 Blok reklamowy I

 

17.40 – 17.45 Otwarcie konferencji

                                  Prof. Halina Bartosik-Psujek, dr n. med. Dariusz Bielecki

17.45 – 18.30 Sesja I. Padaczka – współczesna diagnostyka i terapia
 1. Typy napadów padaczkowych wg klasyfikacji ILAE 2017 – sesja wideo
  prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (15 min.)
 2. Padaczka lekooporna –  wyzwanie codziennej praktyki
  dr hab. Magdalena Bosak (15 min.)
 3. Pytania/dyskusja (15 min.)
 
18.30 – 19.00 Sesja sponsorowana firmy Sanofi Genzyme
 1. Teryflunomid w pierwszej linii leczenia SM
  dr Natalia Niedziela (15 min.)
 2. Teryflunomid - doświadczenia własne
  dr Katarzyna Kubicka-Bączyk (15 min.)

 

19.00 – 19.30 Sesja sponsorowana firmy Novartis
 1. Wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane - najnowsze doniesienia
  prof. Halina Bartosik-Psujek  (15 min.)
 2. Jak w codziennej praktyce oszacować ryzyko wystąpienia SPMS
  dr Małgorzata Popiel (15 min.)
 
19.30 – 19.40 Blok reklamowy II
 
19.40 – 21.00 Sesja II. Stwardnienie rozsiane
 1. Wczesny etap SM - wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne
  prof. Halina Bartosik-Psujek (15 min., wykład sponsorowany firmy Biogen)
 2. Progresja   w stwardnieniu rozsianym – czy możemy ją zatrzymać
  dr hab. Monika Adamczyk-Sowa (15 min., wykład sponsorowany firmy Roche)
 3. Kobieta z SM i planowanie rodziny – nowe możliwości na różnych etapach choroby
  prof. Alina Kułakowska (15 min., wykład sponsorowany firmy Merck)
 4. Choroba Devica - a spektrum NMOSD
  dr hab. Alicja Kalinowska  (15 min., wykład sponsorowany firmy Roche)
 5. Pytania/dyskusja (20 min.)
 
21.00 – 21.10 Podsumowanie pierwszego dnia

                       Prof. Halina Bartosik-Psujek, dr n. med. Dariusz Bielecki

 


Czwartek, 19 listopada 2020 r.

 
17.30 – 17.40 Blok reklamowy III
 
17.40 – 18.45 Sesja III. Udar  mózgu – problemy ostrego okresu
 1. Przyczyny i powikłania kardiologiczne ostrego udaru mózgu
  prof. Piotr Podolec (15 min.)
 2. Nadciśnienie tętnicze w ostrym okresie udaru
  dr Marcin Wiącek (15 min.)
 3. Problemy infekcyjno-zapalne w ostrym okresie udaru
  dr hab. Anna Szczepańska-Szerej (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (20 min.)
 
18.45 – 19.15 Sesja sponsorowana firmy Boehringer Ingelheim
 • Kluczowe decyzje terapeutyczne - profilaktyka udaru mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków
  dr Rafał Kaczorowski (30 min.)
 
19.15 – 19.30 Blok reklamowy IV
 
19.30 – 20.50 Sesja IV. Choroby układu pozapiramidowego
 1. Drżenie – diagnostyka i terapia
  prof. Monika Rudzińska (15 min.)
 2. Kiedy możemy błędnie rozpoznać chorobę Parkinsona
  prof. Jarosław Sławek (15 min.)
 3. Problemy kliniczne w zaawansowanej chorobie Parkinsona
  prof. Sławomir Budrewicz (15 min.)
 4. Pacjent z zaawansowaną Chorobą Parkinsona - możliwości terapeutyczne
  dr Małgorzata Dec-Ćwiek (15 min.) Wykład pod patronatem firmy Abbvie
 5. Pytania/dyskusja (20 min.)
 
20.50 – 21.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

                       Prof. Halina Bartosik-Psujek, dr n. med. Dariusz Bielecki

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie.

Wykłady sponsorowane zostaną opisane nazwą firmy w programie końcowym, po podpisaniu umów sponsorskich