Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

Rzeszów, 16 - 17 października 2020

Patronat Naukowy

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Kierownik Oddziału: dr med. Dariusz Bielecki

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

Kierownicy Naukowi

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Dr med. Dariusz Bielecki

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu