Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Bieszczadzkie Dni

Neurologiczne

map-marker Transmisja konferencji online

calendar3 18-19 listopada 2020 r. (środa - czwartek)

 

Patronat Naukowy

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

Kierownicy Naukowi

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Dr med. Dariusz Bielecki

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu