Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

Rzeszów, 16 - 17 października 2020

Opłaty

Opłaty rejestracyjne dla lekarzy uczestniczących w konferencji wynoszą:

  • 300 zł brutto (stawka promocyjna w terminie do dnia 31 maja 2020)
  • 400 zł brutto (stawka standardowa w terminie od dnia 1 czerwca 2020)

Decyduje termin zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego lub data podpisania umowy przez firmę.

Opłata rejestracyjna dla lekarzy upoważnia do udziału w obradach naukowych, wstępu na teren wystawy firm, otrzymania materiałów konferencyjnych (program, identyfikator, teczka), korzystania z wyżywienia zgodnie
z programem konferencji (dwa obiady, kawa i herbata podczas przerw).

Uwaga! Opłata rejestracyjna nie obejmuje fakultatywnego spotkania/kolacji w piątek, 16 października 2020. Spotkanie jest dodatkowo płatne.

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         75 1910 1048 2305 0063 2357 0010


UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT. Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.